Flag_of_the_United_Kingdom.svg.png  Flag_of_Spain.svg.png

Privacyverklaring

Stichting Hands4HOME onderschrijft het belang van de privacy van haar donateurs, vrijwilligers en bezoekers van de website. Persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Welke gegevens registreert Stichting Hands4HOME?
Stichting Hands4HOME registreert uitsluitend toegestane gegevens zoals:

Waarvoor gebruikt Stichting Hands4HOME jouw gegevens?
Stichting Hands4HOME gebruikt uitsluitend uw gegevens voor, bij de Wet Bescherming Persoonsgegevens categorie stichtingen, toegestane doeleinden:

Waarmee versturen we onze nieuwsbrieven?
Voor het versturen van de nieuwsbrieven gebruiken we de software van Mailchimp. Dit is een Amerikaans programma en zij voldoen aan de Europese wetgeving.

Wat als je je wilt uitschrijven?
Dat kan altijd: gebruik de link ‘Uitschrijven’ die standaard onderaan een mail staat of stuur een bericht naar info@hands4home.nl

De toegestane bewaartermijn
Stichting Hands4HOME verwijdert de persoonsgegevens na vastgestelde termijnen:

Indien de begunstiging is stopgezet maar men wil wel post van Stichting Hands4HOME ontvangen, dan worden de persoonsgegevens bewaard.
 

Inzage in uw gegevens
Onderaan elke mail vind je de link ‘Gegevens wijzigen’, zodat je kunt controleren of wat wij hebben staan juist is en eventueel kunt wijzigen als dat nodig is. Je hebt te allen tijde recht op inzage in jouw gegevens, jouw gegevens te laten wijzigen of te laten verwijderen. Indien je dit wenst kun je dit schriftelijk aanvragen per post of per mail:

Stichting Hands4HOME
Leeghwaterstraat 15 - 1541 LS  Koog aan de Zaan

info@hands4home.nl

Beveiliging
Stichting Hands4HOME heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn. Bovendien gebruiken we de persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.