Flag_of_the_United_Kingdom.svg.png  Flag_of_Spain.svg.png

Financieel Beleid

Stichting Hands4HOME besteedt het overgrote deel van het geld aan directe hulp en voert een zorgvuldig en wel overwogen financieel beleid. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door giften, donaties, schenkingen en  zo mogelijk het verkrijgen van subsidies. De financiële situatie van Hands4HOME is volledig openbaar. Elk jaar wordt er een financieel overzicht samengesteld.

Uit onderzoek door het Centraal Bureau Fondswerving (CBF) is gebleken dat donateurs de meeste waarde hechten aan de volgende drie stellingen voor een  goede doelen stichting :

  • Werkt aan de oplossing voor een probleem dat mij raakt (ziekte, hulp aan kinderen, menselijk leed etc.)
  • Laat duidelijk zien hoe het geld wordt besteed
  • Geven duidelijk aan wat bereikt wordt met hulp

Stichting Hands4HOME wil hieraan zoveel mogelijk conformeren. Het financieel beleid is dan ook transparant met de bijbehorende correcte procedures en boekhouding. Dit betekent:

  1. De stichting heeft een ANBI status. Dit betekent dat giften aftrekbaar zijn van de Nederlandse inkomstenbelasting.ANBI.jpg
  2. Jaarlijks geven wij inzicht in de financiële stukken tijdens de Algemene Jaarvergadering. Elk jaar wordt er voor 1 juni een financieel overzicht gemaakt. De jaarrekening zal conform de richtlijnen van de belastingdienst op de website van de stichting worden gepubliceerd.
  3. Alle donateurs ontvangen op verzoek een jaarlijks overzicht van de door hen gedane giften.

Voor vragen op financieel vlak kunt u altijd bij ons terecht. De penningmeester beantwoordt ze graag! Stuur een e-mail naar info@hands4home.nl

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van Hands4HOME

Over het beloningsbeleid van Stichting Hands4HOME kunnen wij het volgende mededelen: De bestuursleden ontvangen geen beloning en doen hun taken vrijwillig en onbezoldigd. Eventueel gemaakte onkosten voor het werven van gelden ten bate van de projecten in Ethiopië kunnen worden vergoed.  

Jaarverslag

Conform de bepalingen van de belastingdienst voor ANBI instellingen en het financieel beleid van de stichting Hands4HOME, publiceren wij het financiële jaarverslag.