holland.jpg  Flag_of_the_United_Kingdom.svg

Bij het project HOME zijn de volgende programma’s actief:

  • Voedselproject voor moeders en hun ondervoede jonge kinderen. Er wordt gefaciliteerd in: basale educatie aan moeders, kookgelegenheid en voedsel, ondersteuning op medisch gebied. Voor meer informatie klik hier.
  • Dagelijkse opvang van verstandelijk en lichamelijk beperkte kinderen tot 18 jaar. Er wordt gefaciliteerd in: educatie, (para)medische zorg, gezinsbegeleiding. Voor meer informatie klik hier.
  • Naschools educatieproject voor kansarme kinderen. Er wordt gefaciliteerd in: naschoolse educatie, tegemoetkoming onkosten reguliere scholing, studie- en gezinsbegeleiding. Voor meer informatie klik hier.

Bij de programma’s wordt er zoveel mogelijk met lokale bevolking gewerkt. Deze bevolking wordt gecoacht en geschoold.

Met hulp van donateurs hopen we de programma’s in de toekomst uit te kunnen breiden.